dare to care

Utbildning

Genom att erbjuda utbildning till alla som är involverade i ett evenemang skapar vi en grund för att också kunna engagera publiken i att vara med att bidra till en ömsesidighetskultur.

"Dare to Care gjorde att vår stadsfest genomsyrades av en gemenskap och en medvetenhet i om att vara uppmärksam på sina medmänniskor och våga bry sig om varandra . Detta märktes hos såväl funktionärer, publik som hos artisterna." Maria Stejdahl, ordförande Eksjö Stadsfest

​Ett antal utvalda festivaler får  mer omfattande utbildningsinsatser som omfattar allt från ledningsgrupp till volontärer och samarbetspartners. Vi kan också göra föreläsningar och kortare presentationer på förfrågan.

Kontakta Sofie Sillrén, sofie@svensklive.se för mer information. 

 

Utöver det erbjuder vi en kortare webbutbildning till alla som vill. Den tar 20-30 min att gå igenom.

Brännbollsyran_3.jpeg
  • Black Vimeo Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon